Đóng

CHƯƠNG TRÌNH CME BỘ MÔN THẦN KINH NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH CME BỘ MÔN THẦN KINH NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH

Ngày 10.9.2016

 

TTNội dungGiảng Viên
1Điện não đồ trong cơn động kinhGS. Pierre Jallon
2Điện não đồ ngoài cơn động kinh cục bộTS. Lê Văn Tuấn
3Điện não đồ ngoài cơn động kinh toàn thểGS. Pierre Jallon
4Trường hợp lâm sàngThS. Ngô Minh Triết

CHUYÊN ĐỀ: ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ

Ngày 25.9.2016

 

TTNội dungGiảng Viên
1Định nghĩa động kinh kháng trịTS. Trần Công Thắng
2Dịch tể học động kinh kháng trịThS. Nguyễn Lê Trung Hiếu
3Động kinh kháng trị có thể phẫu thuậtGS. Pierre Jallon
4Điều trị nội khoa tối ưuTS. Lê Văn Tuấn
5Trường hợp lâm sàngThS. Lê Thụy Minh An

CHUYÊN ĐỀ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƠN ĐỘNG KINH KHÔNG PHÂN LOẠI

Ngày 09.10.2016

 

TTNội dungGiảng Viên
1Chẩn đoán phân biệt cơn Động KinhGS. Pierre Jallon
2Tiếp cận điều trị bệnh nhân với cơn động kinh không phân loạiTS. Lê Văn Tuấn
3Trường hợp lâm sàngThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

CHUYÊN ĐỀ: CÁC HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ VÔ CĂN

Ngày 22.10.2016

 

TTNội dungGiảng Viên
1Các hội chứng động kinh toàn thể ở trẻ nhỏGS. Pierre Jallon
2Các hội chứng động kinh toàn thể ở trẻ lớnGS. Pierre Jallon
3Điều trị các hội chứng động kinh toàn thể vô cănTS. Lê Văn Tuấn