Đóng

Năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐAU ĐẦU VÀ ĐỘNG KINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ: ĐAU ĐẦU VÀ ĐỘNG KINH

Thời gian: Chủ nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: GĐ 3D Đại học Y Dược TP.HCM

Thời gianNội dungBáo cáo viên
7g30 – 8g00Đón khách 
8g00 – 8g30PretestTS. Lê Văn Tuấn
8g30 – 9g30Cập nhật điều trị đau đầuTS. Lê Văn Tuấn
9g30 – 11g00Tiên lượng động kinh kháng trịGS. Laurent Vercueil
11g00 – 11g30PostestTS. Lê Văn Tuấn
11g30 – 12g00Giải đáp thắc mắc