Đóng

Năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐAU ĐẦU VÀ ĐỘNG KINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ: ĐAU ĐẦU VÀ ĐỘNG KINH

Thời gian: Chủ nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ tọa: TS. Lê Văn Tuấn – Đại học Y Dược TP.HCM

Phiên dịch: ThS. Trần Thanh Hùng

Thời gianNội dungBáo cáo viên
7g30 – 8g00Đón khách 
8g00 – 8g30PretestTS. Lê Văn Tuấn
8g30 – 9g15Chẩn đoán và điều trị đau đầu ở bệnh nhân động kinhTS. Lê Văn Tuấn
9g15 – 10g00Tiên lượng động kinh kháng trịGS. Laurent Vercueil
10g00 – 10g30PostestTS. Lê Văn Tuấn
10g30 – 11g00Giải đáp thắc mắc