Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề động kinh chưa phân loại

Chương trình hội thảo, hội nghị, Năm 2018 Chili System

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG KINH CHƯA PHÂN LOẠI Thời gian: Thứ 7, ngày 21 tháng 04 năm 2018 Địa điểm: GĐ 3D lầu 3 (tòa nhà 15 tầng) Đại Học Y Dược TP.HCM Thời gian Nội dung Báo cáo viên 07g30 – 08g00 Đón khách 08g00 – 08g15…

Xem thêm