HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN 36

Chuyên mục khác, Năm 2019, Tin tức mới Quản Trị

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN 36 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC BỘ MÔN THẦN KINH Chuyên đề: NHỮNG ỨNG DỤNG MỚI NHẤT TRONG THẦN KINH Giảng đường 2 – tầng trệt khối A Ngày 16 tháng 3 năm 2019 Chủ tọa: o PGS.TS….

Xem thêm