Đóng

Góc đào tạo

13201807
picture10

Bệnh não gan điều trị: Hướng dẫn thực hành năm 2014 của Hội Nghiên cứu Bệnh gan Hoa Kỳ

Góc đào tạo Chili System

BỆNH NÃO GAN ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc chung Thời điểm hiện tại, chỉ bệnh não gan biểu kiến (Overt hepatic encephalopathy – OHC) là được điều trị thường quy, bệnh não gan ẩn (Covert hepatic encephalopathy – CHC) và dạng tối thiểu, giống như tên gọi, không rõ ràng trong thăm khám lâm sàng thường…

Xem thêm
13201807
picture9

Hướng dẫn phòng ngừa đột quy ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu và cơn thiếu máu não thoáng qua năm 2014

Góc đào tạo Chili System

Hướng dẫn phòng ngừa đột quy ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu và cơn thiếu máu não thoáng qua năm 2014 (Khuyến cáo mới hay sửa đổi cơ bản của Hiệp hội Tim mạch /Hiệp hội Đột quỵ Hoa kỳ năm 2014) Lược dịch: PGS.TS Cao Phi Phong Tăng huyết áp 1. Khởi đầu…

Xem thêm
13201807
picture8

Thuật ngữ liên quan ngất

Góc đào tạo Chili System

Thuật ngữ liên quan ngất được định nghĩa trong Hướng dẫn năm 2017 của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Nhịp học Hoa Kỳ. THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA/DIỄN GIẢI/Ý NGHĨA Ngất Triệu chứng mất hoàn toàn ý thức đột ngột, thoáng qua đi kèm mất khả năng duy trì…

Xem thêm