Đóng

Thời sự y khoa

13201807
picture6

Point trial

Thời sự y khoa Chili System

https://www.medscape.com/viewarticle/896839 THÀNH CÔNG CỦA ĐIỀU TRỊ KHÁNG TIỂU CẦU KÉP TRONG ĐỘT QUỊ VÀ CƠN THOÁNG THIẾU MÁU NÃO Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Theo Medscape 17 tháng 5 năm 2018 Kết hợp clopidogrel và aspirin làm giảm tỉ lệ các biến cố mạch máu chính bao gồm nhồi máu não, nhồi máu cơ…

Xem thêm
13201807
picture6

FDA chấp thuận thuốc hàng đầu Erenumab (Aimovig) trong phòng ngừa Migraine

Thời sự y khoa Chili System

https://www.medscape.com/viewarticle/896851 FDA CHẤP THUẬN THUỐC HÀNG ĐẦU ERENUMAB (AIMOVIG) TRONG PHÒNG NGỪA MIGRAINE Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Theo Medscape 17 tháng 5 năm 2018 FDA chấp thuận dùng kháng thể đơn dòng của người erenumab (Aimovig của cong ty Amgen và Novartis) trong phòng ngừa migraine ở người lớn. Thuốc tự tiêm một…

Xem thêm
13201807
picture6

Cơn thoáng thiếu máu não và đột quỵ nhẹ tăng nguy cơ đột quỵ tái phát trong 5 năm

Thời sự y khoa Chili System

https://www.medscape.com/viewarticle/897071 CƠN THOÁNG THIẾU MÁU NÃO VÀ ĐỘT QUỊ NHẸ TĂNG NGUY CƠ ĐỘT QUỊ TÁI PHÁT TRONG 5 NĂM Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Theo Medscape 22 tháng 5 năm 2018 Bệnh nhân TIA và đột quị nhẹ có tăng nguy cơ tái phát trong 5 năm dù đã được điều trị. Nghiên…

Xem thêm