Nguy cơ động kinh lâu dài ở bệnh nhân đột quỵ

Thời sự y khoa Chili System

NGUY CƠ ĐỘNG KINH LÂU DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ http://stroke.ahajournals.org/content/49/6/1319 25 tháng 4 2018 Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Nghiên cứu nguy cơ lâu dài bị động kinh sau đột quị theo tuổi, giới, chủng tộc và loại đột quị. Nghiên cứu thuần tập, hồi cứu ở California, Florida và New York…

Xem thêm