Đóng

FDA chấp thuận thuốc hàng đầu Erenumab (Aimovig) trong phòng ngừa Migraine

https://www.medscape.com/viewarticle/896851

FDA CHẤP THUẬN THUỐC HÀNG ĐẦU ERENUMAB (AIMOVIG) TRONG PHÒNG NGỪA MIGRAINE

Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn

Theo Medscape 17 tháng 5 năm 2018

FDA chấp thuận dùng kháng thể đơn dòng của người erenumab (Aimovig của cong ty Amgen và Novartis) trong phòng ngừa migraine ở người lớn. Thuốc tự tiêm một lần mỗi tháng, là chất đối vận peptide liên quan calcitonin-gene (CGRP). Aimovig cung cấp cho bệnh nhân một chọn lựa lý tưởng trong điều trị để giảm số ngày bị migraine. Thử nghiệm LIBERTY được trình bày tại hội nghị Thần kinh Mỹ năm 2018, bao gồm 246 bệnh nhân bị migraine từng cơn kháng trị, với kết quả giảm ít nhất 50% số ngày bị migraine trong tháng trong 30% bệnh nhân dùng erenumab 140 mg một lần mỗi tháng so với giả dược (giảm 13,7%). Hiệu quả và an toàn của thuốc cũng được ghi nhận trong nghiên cứu STRIVE và ARISE. Tỉ lệ ngưng điều trị là 2% do các tác dụng phụ. Tác dụng phụ thường nhất là phản ứng tại vị trí tiêm và táo bón.

Nghiên cứu STRIVE https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02456740

Nghiên cứu ARISE https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02483585

Nghiên cứu LIBERTY https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03096834

Thời sự y khoa Related