Đóng

Hội nghị Thần kinh Việt – Pháp

HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT – PHÁP

Ngày 07 tháng 12 năm 2017

KS. Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3

Thứ năm, ngày 07/12/2017, chiều từ 13g30 – 17g00

CHỦ TỌA:

– PGS.TS. Vũ Anh Nhị Chủ Tịch Hội Thần Kinh Học TP. Hồ Chí Minh

– GS. Emmanuel Touzé Cộng Hòa Pháp

CHƯƠNG TRÌNH: Link tải: File chương trình

BUỔI CHIỀU từ 13g30 – 17g00

Thời gianNội DungBáo cáo viên
13g15 – 13g30Tiếp đón đại biểu
13g30 – 13g40Phát biểu khai mạcPGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM

13g40 – 14g25Cập nhật điều trị tái thông trong nhồi máu não cấpGS. Emmanuel Touzé

Cộng Hòa Pháp

14g25 – 14g30Công ty GSKBS. Bùi Mai Minh Châu
14g30 – 15g15Điều trị động kinh hiện nayGS. Laurent Vercueil

Cộng Hòa Pháp

15g15 – 15g30Giải lao
15g30 – 15g35Công ty Janssen CylagDS. Đặng Tuấn Việt
15g35 – 15g55Cập nhật điều trị Đau thần kinhTS.BS. Lê Văn Tuấn

Trưởng Bộ môn Thần kinh ĐHYD TP. HCM

15g55 – 16g00Giải đáp thắc mắc – Bế mạcPGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM

Chương trình hội thảo, hội nghị Related