Đóng

Góc đào tạo

Khoá học Điện não đồ ASEPA-ANZAN

images

Khoá học Điện não đồ

ASEPA-ANZAN

 

Ho Chi Minh City, Vietnam

images (2)

 

Ngày 1: Thứ 7, 12/10/2019

TimeTopicsSpeakers
08.00 – 08.45Đăng ký
08.45 – 09.00Khai mạc khoá họcGiới thiệu khoá họcPGS. Vũ Anh Nhị

BS.CK2 Võ Đức Chiến

GS. John Dunne

09.00 – 09.4009.40 – 10.30Giới thiệu cơ bản về kỹ thuật điện nãoThảo luận nhóm (Session 1)GS. John Dunne

Teaching Faculty

10.30 – 11.00Coffee/Tea Break
11.00 – 11.3011.30 – 12.30EEG bình thường – Thức (Normal EEG 1 – Awake )Thảo luận nhóm (Breakout Session 2)TS.Lakshminarayanan

Teaching Faculty

12.30 – 13.30Ăn trưa
13.30 – 14.0014.00 – 15.00EEG bình thường – Giấc ngủ (Normal EEG 2 – Sleep)Thảo luận nhóm (Breakout Session 3)GS. Chong-Tin Tan

Teaching Faculty

15.00 – 15.30Coffee/Tea Break
15.30 – 16.0016.00 – 17.00Định vị và nhiễu (Technical 2 – Localization and Artefacts)Thảo luận nhóm (Breakout Session 4)TS. John Archer

Teaching Faculty

Teaching Faculty:

John Archer (Australia)                             GS. Kheng-Seang Lim (Malaysia)

Josephine Gutierrez (Philippines)           TS. K Lakshminarayanan (India)

Norimichi Higurashi (Japan)                    GS. Piero Perucca (Australia)

Michelle Kiley (Australia)                           GS. Chong-Tin Tan (Malaysia)

Ramesh Konanki (India)                             GS. John Dunne (Australia)

Ngày 2: Chủ nhật, 13/10/2019

TimeTopicsSpeakers
09.00 – 09.3009.30 – 10.30Sóng không phải động kinh (Non-Epileptiform Patterns)Thảo luận nhóm (Breakout Session 5)GS. J Gutierrez

Teaching Faculty

10.30 – 11.00Coffee/Tea Break
11.00 – 11.3011.30 – 12.30Sóng động kinh toàn thể (Generalized Epileptiform Patterns)Thảo luận nhóm (Breakout Session 6) GS. KS Lim

Teaching Faculty

12.30 – 13.30Ăn trưa
13.30 – 14.0014.00 – 15.00Sóng động kinh cục bộ và biến thể bình thường (Focal Epileptiform Patterns and Normal Variants)Thảo luận nhóm (Breakout Session 7)TS.Rames Konanki

Teaching Faculty

15.00 – 15.30Coffee/Tea Break
15.30 – 15.5015.50 – 16.1016.10 – 17.00Cách đọc và viết kết quả EEG (How to Read and How to Report an EEG)Ứng dụng lâm sàng của EEG (Clinical Utility of EEG)EEG QuizGS. John Dunne

TS. Michelle Kiley

17.00 – 17.10Bế mạc khoá học