Đóng

Thời sự y khoa

Nguy cơ động kinh lâu dài ở bệnh nhân đột quỵ

NGUY CƠ ĐỘNG KINH LÂU DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ

http://stroke.ahajournals.org/content/49/6/1319

25 tháng 4 2018

Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn

Nghiên cứu nguy cơ lâu dài bị động kinh sau đột quị theo tuổi, giới, chủng tộc và loại đột quị.

Nghiên cứu thuần tập, hồi cứu ở California, Florida và New York từ 2005-2013.

Có 777.276 bệnh nhân, tỉ lệ bị cơn động kinh hàng năm là 1,68% (95% CI 1,67-1,7) sau đột quị so với dân số chung 0,15% (95% CI 0,15-0,15). Lúc 8 năm, tỉ lệ tích lũy khi nhập cấp cứu hay nhập viện vì cơn động kinh là 9,27% (95% CI 9,16-9,38) sau đột quị so với dân số chung 1,21% (95% CI 1,21-1,22). Đột quị có liên quan mạnh đến cơn động kinh sau đó ở những bệnh nhân <65 tuổi và ở người không da trắng hơn. Nguy cơ đặc biệt tăng ở người xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện.

Kết luận của nghiên cứu: khoảng 10% bệnh nhân đột quị sẽ bị động kinh trong 10 năm. Xuất huyết não, chủng tộc không phải da trắng và tuổi trẻ dường như dễ bị động kinh hơn.