Đóng

Nguy cơ động kinh lâu dài ở bệnh nhân đột quỵ

NGUY CƠ ĐỘNG KINH LÂU DÀI Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ

http://stroke.ahajournals.org/content/49/6/1319

25 tháng 4 2018

Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn

Nghiên cứu nguy cơ lâu dài bị động kinh sau đột quị theo tuổi, giới, chủng tộc và loại đột quị.

Nghiên cứu thuần tập, hồi cứu ở California, Florida và New York từ 2005-2013.

Có 777.276 bệnh nhân, tỉ lệ bị cơn động kinh hàng năm là 1,68% (95% CI 1,67-1,7) sau đột quị so với dân số chung 0,15% (95% CI 0,15-0,15). Lúc 8 năm, tỉ lệ tích lũy khi nhập cấp cứu hay nhập viện vì cơn động kinh là 9,27% (95% CI 9,16-9,38) sau đột quị so với dân số chung 1,21% (95% CI 1,21-1,22). Đột quị có liên quan mạnh đến cơn động kinh sau đó ở những bệnh nhân <65 tuổi và ở người không da trắng hơn. Nguy cơ đặc biệt tăng ở người xuất huyết não và xuất huyết dưới nhện.

Kết luận của nghiên cứu: khoảng 10% bệnh nhân đột quị sẽ bị động kinh trong 10 năm. Xuất huyết não, chủng tộc không phải da trắng và tuổi trẻ dường như dễ bị động kinh hơn.

Thời sự y khoa Related