Đóng

Tin tức mới

02201810
unddddtitled

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DIU THÁNG 12/2018

Năm 2018, Tin tức mới Quản Trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ Thời gian: Chủ nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018 Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM Báo cáo viên Thierry Maisonobe Jean-Philippe Azulay CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TRƯỜNG PHÁP VIỆT KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG Diplôme Inter-Universitaire – DIU Đại học Sorbonne,…

Xem thêm