Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

Tin Tức

Tin Tức

Quy định Website Hội thần kinh học TP.HCM, quy dinh website hoi than kinh hoc tp hcm

Quy định Website Hội thần kinh học TP.HCM

/ 0,

Tất cả các bài được đăng trên Website miễn phí và được giữ nguyên nội dung chữ nguyên bản. Để tránh mọi vấn đề bản quyền, mọi download sẽ ở 3 dạng: Tóm tắt, hoàn toàn miễn phí hoặc xin phép tác giả. Mọi sự tranh luận góp ý trên Website này hoàn toàn tự do theo tôn chỉ: Phi chính trị, thuần túy chuyên môn. Thẳng thắn, trung thực đoàn kết.

Đăng ký thành viên

Đăng ký để nhận được những tài liệu quan trọng gởi từ Hội Thần kinh

TIN NỔI BẬT