Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT – PHÁP

HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT – PHÁP

Ngày 07 tháng 12 năm 2017

KS. Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3

 

Thứ năm,  ngày 07/12/2017, chiều từ 13g30 – 17g00

Chủ tọa:

- PGS.TS. Vũ Anh Nhị    Chủ Tịch Hội Thần Kinh Học TP. Hồ Chí Minh

 - GS. Emmanuel Touzé   Cộng Hòa Pháp

CHƯƠNG TRÌNH: link tải: file chương trình

BUỔI CHIỀU  từ 13g30 – 17g00

Thời gian

Nội Dung

Báo cáo viên

13g15 – 13g30

Tiếp đón đại biểu

 

13g30 – 13g40

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM

13g40 – 14g25

Cập nhật điều trị tái thông trong nhồi máu não cấp

GS. Emmanuel Touzé

Cộng Hòa Pháp

14g25 – 14g30

 

Công ty GSK

BS. Bùi Mai Minh Châu

14g30 – 15g15

Điều trị động kinh hiện nay

GS. Laurent Vercueil

Cộng Hòa Pháp

15g15 – 15g30

Giải lao

 

 

15g30 – 15g35

 

Công ty Janssen Cylag

DS. Đặng Tuấn Việt

15g35 – 15g55

Cập nhật điều trị Đau thần kinh

 

TS.BS. Lê Văn Tuấn

Trưởng Bộ môn Thần kinh ĐHYD TP. HCM

15g55 – 16g00

Giải đáp thắc mắc – Bế mạc

PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM