Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

Sinh hoạt khoa học kỹ thuật Hội Thần kinh học thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/09/2017

Chuyên đề: Sa Sút Trí Tuệ - Chóng mặt  - Rối Loạn Thăng Bằng

Dự kiến ngày 28.09.2017 từ 13g30 đến 16g00

Tại bệnh viện Chợ Rẫy

 

Nội dung

Báo cáo viên

Tổng quan:

 

- Cập nhật những tiến bộ trong sa sút trí tuệ

 

TS. Trần Công Thắng

 (ĐHYD – TP. HCM)

- Phân tích bệnh nhân rối loạn dáng đi

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

(BV. Ngoại Thần Kinh Quốc Tế)

Nghiên cứu khoa học:

 

- Suy giảm nhận thức sau chấn thương sọ não

 

ThS. Lê Thị Yến Phụng

 (BV. Bưu Điện II)

Trường hợp lâm sàng:

 

- Trường hợp lâm sàng chóng mặt

ThS. Phạm Thành Trung

 (ĐHYD – TP. HCM)