Đóng

Thời sự y khoa

Trở lại làm việc sau đột quỵ: Các yếu tố tiên đoán và sự nghịch lý

TRỞ LẠI LÀM VIỆC SAU ĐỘT QUỊ: CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN VÀ SỰ NGHỊCH LÝ

Damian McNamara

Medscape 31, tháng 5 năm 2018

https://www.medscape.com/viewarticle/897414

Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn

Các yếu tố chẳng hạn như điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và điều trị nghề nghiệp lúc 3 tháng tiên đoán độc lập và có ý nghĩa những bệnh nhân được thuê làm việc lúc 1 năm sau đột quị lần đầu, trong một nghiên cứu mới.

Khoảng 34% bệnh nhân đang làm việc ở thời điểm bị đột quị được nhận làm lại lúc 3 tháng. Tuy nhiên, tỉ lệ này giảm còn 27% lúc 5 năm và 10% lúc 10 năm. Khuynh hướng khác là những bệnh nhân trở lại làm việc lúc 1 năm thì thường vẫn có thể làm việc lúc 10 năm. Điều này cho thấy khi lập kế hoạch phục hồi chức năng cho bệnh nhân thì thời điểm để bệnh nhân trở lại làm việc thì càng sớm nhất nếu có thể-lý tưởng là trong năm đầu.

Ngoài ra, tỉ lệ đáng kể bệnh nhân hoạt động độc lập vẫn không trở lại làm việc. Chỉ 39% bệnh nhân hoạt động chức năng độc lập trở lại làm việc lúc 1 năm, mặc dầu tỉ lệ này tăng đến 47% lúc 5 năm và 69% lúc 10 năm.

Sen và cộng sự đã xem lại dữ liệu của 5609 bệnh nhân từ 2005-2014 từ South London Stroke Registry. Họ đã đánh giá thêm 940 bệnh nhân hay 17% người được thuê làm lại ở thời điểm đột quị xảy ra. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá lo âu và trầm cảm bằng cách dùng thang thang Hospital Anxiety and Depression Scale và bảng câu hỏi 12-Item Short-Form lúc 1, 5 và 10 năm. Cảm xúc tiêu cực liên quan đến sự trở lại làm việc.

Bệnh nhân trở lại làm việc có tỉ lệ lo âu và trầm cảm lúc 1 năm (P<0,01) và 5 năm (P<0,05) hơn những người không trở lại làm việc. Sen nói “điều này rất nghịch lý”. “Các nghiên cứu trước đây cho thấy khi trở lại làm việc sẽ giúp phục hồi tốt hơn”. Mặc dầu bệnh nhân trở lại làm việc, có thể có các lý do khác làm tăng stress khi trở lại làm việc chẳng hạn như khả năng thích ứng, các yếu tố xã hội hay các yếu tố tại nơi làm việc chẳng hạn như không khí việc làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân. Có thể có các yếu tố khác như mệt mỏi, các yếu tố nhận thức, cá nhân.

Liên quan đến chất lượng cuộc sống bao gồm các vấn đề cảm xúc có thể kéo dài thậm chí sau khi điều trị thành công đột quị cấp như trong báo cáo 75 bệnh nhân tại Hội Nghị Đột Quị Thế Giới năm 2016.

Ngoài ra, nghiên cứu khác trên 279 bệnh nhân được thuê làm ở thời điểm đột quị cho thấy trầm cảm sau đột quị tiên đoán không trở lại làm việc ở mức độ như tàn phế thể chất.

Những người làm công việc tay chân có lẽ trở lại làm việc phụ thuộc trạng thái cơ thể, ngược lại những người làm công việc văn phòng ít trở lại làm việc hơn do vấn đề nhận thức. Một giải thích khác là do những người làm công việc văn phòng có lẽ có tài chính tốt hơn nên có thể về hưu sớm hơn sau đột quị.

Sen cũng nói động lực làm việc là vấn đế quan trọng. Các vấn đề khác có thể là áp lực tài chính và áp lực gia đình. Yếu tố quan trọng khác là tuổi của bệnh nhân, nếu tuổi gần tuổi nghỉ hưu thì bệnh nhân ít đi làm lại.