Đóng

Năm 2019

TUẦN LỄ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ 10

TUẦN LỄ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

LẦN THỨ 10

CHUYÊN ĐỀ

ĐAU: TỪ CƠ CHẾ ĐẾN THỰC HÀNH

Thời gian: Thứ 4, ngày 25 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ tọa:  PGS.TS. Vũ Anh Nhị

                PGS.TS. Cao Phi Phong

                TS. Lê Văn Tuấn

Thời gianNội dungBáo cáo viên
13g30 – 14g00Đón khách
14g00 – 14g20Sinh lý đau và điều hòa đauThS. Lê Thụy Minh An
14g20 – 14g40Cơ chế tác dụng của NSAIDSTS. Trần Công Thắng
14g40 – 15g00Ca lâm sàng đau thụ thểThS. Đinh Huỳnh Tố Hương
15g00 – 15g20Cơ chế tác dụng của thuốc giảm đau thần kinhTS. Nguyễn Bá Thắng
15g20 – 15g40Ca lâm sàng đau thần kinhThS. Phạm Quỳnh Nga
15g40 – 16g00Điều trị đau ngắn hạn và dài hạnTS. Lê Văn Tuấn
16g00Thảo luậnTS. Lê Văn Tuấn

TS. Trần Công Thắng

TS. Nguyễn Bá Thắng

ThS. Đinh Huỳnh Tố Hương

ThS. Lê Thụy Minh An

ThS. Ngô Minh Triết