Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

BUỔI HỘI THẢO KHOA HỌC THẦN KINH NHI NĂM 2023

BUỔI HỘI THẢO KHOA HỌC THẦN KINH NHI NĂM 2023

CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: SỐT CO GIẬT VÀ ĐỘNG KINH Ở TRẺ EM

Thứ bảy, ngày 08 tháng 04 năm 2023 từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 – Hội trường lầu 6

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC THẦN KINH NHI – NĂM 2023

Thời gian: 07:00 – 12:00, thứ 7 ngày 08/4/2023

Địa điểm: Hội trường lầu 6, Bệnh viện Nhi Đồng 2

Hình thức: Trực tiếp tại bệnh viện hoặc trực tuyến qua Zoom

Link đăng ký tham dựhttps://forms.gle/mET7i8vXqnQAqbmx9

Phí tham dự:

– Trực tiếp: 300.000đ/người
– Trực tuyến: 100.000đ/người

Phí cấp CME: 100.000đ/người