Đóng

Năm 2023

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ I NĂM 2023

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM

THƯỜNG KỲ LẦN THỨ I NĂM 2023

CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: ĐỘNG KINH – ĐAU ĐẦU – CHÓNG MẶT

Thứ năm, ngày 16 tháng 03 năm 2023 từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 

Bệnh viện Chợ Rẫy – Tòa nhà trung tâm ung bướu (Khu D- Lầu 11 – Hội trường 11D3)

 

HÌNH ẢNH TRONG BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC

 

LINK BÀI GIẢNG: Bài giảng 16/03/2023