Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ II NĂM 2023

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM

THƯỜNG KỲ LẦN THỨ II NĂM 2023

CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: ĐỘNG KINH – RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG

Thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023 từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 

Bệnh viện Chợ Rẫy – Tòa nhà trung tâm ung bướu (Khu D- Lầu 11 – Hội trường 11D3)

Link bài giảng: 

https://drive.google.com/drive/folders/18YEbywFYB4uHyEqaTRDmGTg0t8grughb?usp=sharing