Đóng

Thời sự y khoa

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON – HỘI RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG VÀ BỆNH PARKINSON QUỐC TẾ

Bài báo cung cấp tổng quan chứng cứ mới về điều trị triệu chứng vận động bệnh nhân Parkinson. Phân loại can thiệp gồm: dự phòng hay trì hoãn tiến triển bệnh, đon trị liệu triệu chứng, trị liệu triệu chứng phối hợp Levodopa, dự phòng hay trì hoãn biến chứng vận động, điều trị biến chứng vận động. Không can thiệp nào cho thấy bằng chứng thuyết phục tác động trên tiến triển bệnh.

Bằng chứng mới trong y văn bao gồm hiệu quả của dạng phóng thích kéo dài Levodopa kèm úc chế decarboxylase ngoại biên hay dạng phóng thích kéo dài của pramipexol trong điều trị phối hợp. Cũng có thêm bằng chứng của vật lý trị liệu trong cải thiện triệu chứng vận động bệnh nhân điều trị nội khoa tối ưu, của bơm truyền levodopa/ức chế decarboxylase trong đường ruột, của kích thích não sâu trong điều trị dao động và loạn vận động.

Link bài báo tham khảo