Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DIU THÁNG 12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ BỆNH THẦN KINH

Thời gian: Chủ nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Giảng đường 3D lầu 3 tòa nhà 15 tầng – Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ tọa: TS. Lê Văn Tuấn – Đại học Y Dược TP.HCM
Phiên dịch: ThS. Trần Thanh Hùng – Đại học Y Dược TP.HCM

Thời gian Nội Dung Báo cáo viên
7g30 – 8g00 Đón khách  
8g00 – 8g15 Phát biểu khai mạc TS. Lê Văn Tuấn
8g15 – 8g45 Những tiến bộ trong điều trị migraine kháng trị TS. Lê Văn Tuấn
8g45 – 9g30 Chiến lược điều trị bệnh Parkinson GS. Jean-Philippe Azulay
9g30 – 9g45 Giải lao
9g45 – 10g15 Vai trò của botulinum toxin trong một số bệnh thẩn kinh PGS. TS. Nguyễn Hữu Công 
10g15 – 11g00 Quản lý hiệu quả bệnh đa dây thần kinh do đái tháo đường  GS. Thierry Maisonobe
11g00 – 12g00 Thảo luận TS. Lê Văn Tuấn
GS. Jean-Philippe Azulay
PGS. TS. Nguyễn Hữu Công
GS. Thierry Maisonobe

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TRƯỜNG PHÁP VIỆT

KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG

Diplôme Inter-Universitaire – DIU

Chuyên đề: CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN VÀ
RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG

Địa điểm: Giảng đường lầu 9 tòa nhà 15 tầng – Đại học Y Dược TP.HCM

Đợt I : Từ thứ hai 03/12 đến thứ năm 06/12/2018 (8g-17g)

– Phiên dịch lớp học: TS. Lê Văn Tuấn – ThS. Trần Thanh Hùng
– Điều phối: TS. Lê Văn Tuấn

Thời gian Nội dung Báo cáo viên Thời lượng dự kiến
Thứ hai 03/12
Buổi sáng (8h-12h) Phân loại giải phẫu – lâm sàng – điện cơ thần kinh ngoại biên và hướng tiếp cận Thierry Maisonobe 2 giờ
Bệnh Parkinson Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Buổi chiều (13h-17h) Bệnh học thần kinh ngoại biên – Ca lâm sàng Thierry Maisonobe 1 giờ 30 phút
Bệnh Parkinson –  Ca lâm sàng Jean-Philippe Azulay 1 giờ 30 phút
Thứ ba 04/12
Buổi sáng (8h-12h) Thần kinh ngoại biên trong bệnh lý nội khoa chung (mạch máu, đái tháo đường) Thierry Maisonobe 2 giờ
Hội chứng Guilain Barré và viêm đa rễ dây thần kinh mạn tính Thierry Maisonobe 2 giờ
Buổi chiều (13h-17h) Bệnh học thần kinh ngoại biên – Ca lâm sàng Thierry Maisonobe 3 giờ
Thứ tư 05/12
Buổi sáng (8h-12h) Hội chứng Parkinson Bài 2 Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Bất thường vận động (loạn trương lực cơ, múa giật, muá vung) – Ca lâm sàng video Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Buổi chiều (13h-17h) Bất thường vận động – ca lâm sàng Jean-Philippe Azulay 3 giờ
Thứ năm 06/12
Buổi sáng (8h-12h) Bất thường vận động (run, tic..) Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Bệnh thần kinh ngoại biên di truyền, hội chứng ống cổ tay Thierry Maisonobe 2 giờ
Buổi chiều Hội nghị Pháp Việt của Hội thần kinh học Tp Hồ Chí Minh

HỘI NGHỊ PHÁP VIỆT

HỘI THẦN KINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT – PHÁP

Thời gian: Chiều thứ năm, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: KS. Windsor, 18 An Dương Vương, Q.5, TP. HCM, Sảnh Ballroom 1, Lầu 7   

Thời gian Nội Dung Báo cáo viên
13g15 – 13g30 Tiếp đón đại biểu   
13g30 – 13g40 Phát biểu khai mạc PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM

13g40 – 14g25 Sa sút trí tuệ và bệnh Parkinson GS. Thierry Maisonobe

Hội Thần Kinh Pháp

14g25 – 14g30 Công ty GSK DS. Bùi Mai Minh Châu
14g30 – 15g00 Những tiến bộ trong động kinh TS.BS. Lê Văn Tuấn

Trưởng Bộ môn Thần kinh ĐHYD TP. HCM

15g00 – 15g05 Công ty Abbott ThS. Phan Công Thoại 
15g05 – 15g20 Giải lao  
15g20 – 16g05 Bệnh Thần kinh ngoại biên đau GS. Jean-Philippe Azulay

Hội Thần Kinh Pháp

16g05 – 16g20 Giải đáp thắc mắc – Bế mạc PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM