Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề động kinh chưa phân loại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG KINH CHƯA PHÂN LOẠI

Thời gian: Thứ 7, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: GĐ 3D lầu 3 (tòa nhà 15 tầng) Đại Học Y Dược TP.HCM

Thời gian Nội dung Báo cáo viên
07g30 – 08g00 Đón khách
08g00 – 08g15 Khai mạc TS. Lê Văn Tuấn
08g15 – 09g45 Cập nhật chẩn đoán và phân biệt Động kinh khó phân loại GS. Pierre Jalon
09g45 – 10g00 Giải lao
10g00 – 11g30 Giải pháp điều trị Động kinh khó phân loại TS. Lê Văn Tuấn
11g30 – 12g00 Câu hỏi thảo luận GS. Pierre Jalon – TS. Lê Văn Tuấn