Đóng

Năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Chuyên đề: Sa sút trí tuệ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Chuyên đề: Sa sút trí tuệ

Ngày 19.09.2019 từ 13g30 đến 16g00

Tại BV. Chợ Rẫy

Nội dung Báo cáo viên
Tổng quan:  
– Vai trò của mạch máu trong sa sút trí tuệ

 

Pros: TS. Trần Công Thắng

(ĐHYD – TP. HCM)

Cons: TS. Lê Văn Tuấn

(ĐHYD – TP. HCM)

Nghiên cứu khoa học:  
  – Độ tin cậy của thang điểm đánh giá chức năng nhận thức ADAS-Cog phiên bản tiếng Việt BS. Lê Thị Yến Vy

(BV. ĐHYD – TP. HCM)

Trường hợp lâm sàng:  
– Một trường hợp lâm sàng: Thay đổi nhận thức và hành vi tâm thần do đau trên bệnh nhân sa sút trí tuệ BS. Tống Mai Trang

 (BV. ĐHYD – TP. HCM)