Đóng

Năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHOA HỌC THƯỜNG KỲ TRỰC TUYẾN LẦN I

ĐĂNG KÍ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

– Phí tham dự chương trình: miễn phí
– Cung cấp thông tin cá nhân theo biểu mẫu online
– Thời hạn đăng kí: hạn chót 23:59 giờ | Thứ tư | 24/03/2021

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CME

 

*Chương trình có cấp giấy chứng nhận CME. Điều kiện cấp giấy chứng nhận CME:
1. Phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 VNĐ/ đại biểu, thông tin để đại biểu chuyển khoản như sau
+ Tên tài khoản: TRAN TU MINH DUY
+ STK: 0511000463869
+ Ngân hàng Vietcombank Sài Thành, TP.HCM
+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên đại biểu, nộp buổi SHKH ngày 25.3.2021

2. Gửi đủ thông tin cá nhân và hoàn thành bài kiểm tra Post-test:
+ Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Học hàm – Học vị, Đơn vị công tác, Điện thoại, Email
+ Hoàn thành được 70% bài post-test (BTC sẽ gửi link bài kiểm tra vào 2/3 thời gian buổi sinh hoạt qua email)
+ Hạn chót làm post-test: 23:59 giờ | Thứ sáu | 26/03/2021
+ Tham dự ≥ 80 % thời lượng chương trình
Đại biểu liên hệ trực tiếp bộ môn để lấy giấy chứng nhận

LINK FORM ĐĂNG KÝ

LINK THAM DỰ TRỰC TIẾP

LINK BÀI GIẢNG