Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

05202306

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ II NĂM 2023

Chương trình hội thảo, hội nghị, Năm 2023, Tin tức mới Quản Trị

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ II NĂM 2023 CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: ĐỘNG KINH – RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG Thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023 từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30  Bệnh viện Chợ Rẫy – Tòa nhà trung tâm ung bướu (Khu D- Lầu…

Xem thêm