Đóng
22202103

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN/WEBINAR

Năm 2021, Tin tức mới Quản Trị

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN/WEBINAR TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG QUẢN LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CẤP CỨU Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH Chủ nhật ngày 21/03/2021, từ 8 giờ 30 đến 12 giờ Link tham dự: https://vnc.link/Aguettant21Mar Event Number: 184 329 8053 Event Password: 1234 Link bài giảng Thời gian Nội dung…

Xem thêm