Đóng
14202403

Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật và Đào Tạo Liên Tục Thường Kỳ lần thứ I năm 2024

Chương trình hội thảo, hội nghị, Năm 2024, Tin tức mới Quản Trị

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THƯỜNG KỲ LẦN I NĂM 2024 Chuyên đề: Bệnh thần kinh ngoại biên – Đau đầu và động kinh THỜI GIAN: 13H30-16H30 ngày 14/03/2024 Địa điểm: Khu D – Lầu 11 – Hội trường 11D3, Bệnh viện Chợ Rẫy – Tòa nhà trung tâm…

Xem thêm