Đóng

Chuyên mục khác

12202310

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ III NĂM 2023

Chuyên mục khác, Năm 2023, Tin tức mới Quản Trị

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ III NĂM 2023 CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: ĐỘT QUỴ – BỆNH ĐA XƠ CỨNG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2023       Link bài báo cáo: https://drive.google.com/drive/folders/1g1cklTu_TCgcs59aiNxX9Bi8S_8FVzeC?usp=sharing

Xem thêm