Đóng

Góc đào tạo

13201807

Hướng dẫn phòng ngừa đột quy ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu và cơn thiếu máu não thoáng qua năm 2014

Góc đào tạo Chili System

Hướng dẫn phòng ngừa đột quy ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu và cơn thiếu máu não thoáng qua năm 2014 (Khuyến cáo mới hay sửa đổi cơ bản của Hiệp hội Tim mạch /Hiệp hội Đột quỵ Hoa kỳ năm 2014) Lược dịch: PGS.TS Cao Phi Phong Tăng huyết áp 1. Khởi đầu…

Xem thêm
13201807

Thuật ngữ liên quan ngất

Góc đào tạo Chili System

Thuật ngữ liên quan ngất được định nghĩa trong Hướng dẫn năm 2017 của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Nhịp học Hoa Kỳ. THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA/DIỄN GIẢI/Ý NGHĨA Ngất Triệu chứng mất hoàn toàn ý thức đột ngột, thoáng qua đi kèm mất khả năng duy trì…

Xem thêm
13201807

Lựa chọn thuốc tăng huyết áp (Theo hướng dẫn tăng huyết áp Canada năm 2017)

Góc đào tạo Chili System

LỰA CHỌN THUỐC (THEO HƯỚNG DẪN TĂNG HUYẾT ÁP CANADA NĂM 2017) Không bệnh lý Chỉ tăng huyết áp kèm đái tháo đường Thiazid (indapamid hoặc Chlorthalidon được khuyên dùng) Chẹn bêta: không ĐTĐ, < 60 tuổi, không tăng HA tâm thu đơn độc ƯC men: không phải người da đen, không tăng HA tâm…

Xem thêm