Đóng

Thời sự y khoa

16201810

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON – HỘI RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG VÀ BỆNH PARKINSON QUỐC TẾ

Thời sự y khoa, Tin tức mới Quản Trị

Bài báo cung cấp tổng quan chứng cứ mới về điều trị triệu chứng vận động bệnh nhân Parkinson. Phân loại can thiệp gồm: dự phòng hay trì hoãn tiến triển bệnh, đon trị liệu triệu chứng, trị liệu triệu chứng phối hợp Levodopa, dự phòng hay trì hoãn biến chứng vận động, điều trị…

Xem thêm
16201810

TẦM SOÁT TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý TRÊN TRẺ ĐỘNG KINH. ĐỒNG THUẬN 2018 CỦA LIÊN HỘI QUỐC TẾ CHỐNG ĐỘNG KINH

Thời sự y khoa, Tin tức mới Quản Trị

Tần suất bị tăng động giảm chú ý (TĐGCY) ở trẻ động kinh khoảng 30-40%, cao hơn quần thể trẻ khỏe mạnh không động kinh khoảng 2.5-5.5 lần. Một nhóm chuyên gia từ Ban Trẻ em Liên hội Quốc tế chống động kinh tiến hành thu thập chứng cứ từ y văn về vấn đề…

Xem thêm