Đóng

Thời sự y khoa

20201809

PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ ĐAU ĐẦU BẢN III

Thời sự y khoa, Tin tức mới Quản Trị

PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ ĐAU ĐẦU BẢN III International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) Nối tiếp bản Beta năm 2014, bản chính thức vừa được công bố trên tạp chí Cephalalgia. 2018; 38 (3rd edition): 1-211. Bản mới gồm nhiều thay đổi cập nhật có giá trị ứng dụng cao. Tính tổ chức cao thể hiện ở 5…

Xem thêm
13201807

Wake-up trial

Thời sự y khoa Chili System

https://www.medscape.com/viewarticle/896775 ÍCH LỢI CỦA ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT TRONG ĐỘT QUỊ KHI THỨC DẬY Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Theo Medscape 15 tháng 5 năm 2018 Bệnh nhân khi bị đột quị trong lúc ngủ sẽ không biết được thời điểm khởi phát của bệnh. WAKE-UP trial: dùng kỹ thuật MRI mới để…

Xem thêm
13201807

Point trial

Thời sự y khoa Chili System

https://www.medscape.com/viewarticle/896839 THÀNH CÔNG CỦA ĐIỀU TRỊ KHÁNG TIỂU CẦU KÉP TRONG ĐỘT QUỊ VÀ CƠN THOÁNG THIẾU MÁU NÃO Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Theo Medscape 17 tháng 5 năm 2018 Kết hợp clopidogrel và aspirin làm giảm tỉ lệ các biến cố mạch máu chính bao gồm nhồi máu não, nhồi máu cơ…

Xem thêm
13201807

FDA chấp thuận thuốc hàng đầu Erenumab (Aimovig) trong phòng ngừa Migraine

Thời sự y khoa Chili System

https://www.medscape.com/viewarticle/896851 FDA CHẤP THUẬN THUỐC HÀNG ĐẦU ERENUMAB (AIMOVIG) TRONG PHÒNG NGỪA MIGRAINE Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn Theo Medscape 17 tháng 5 năm 2018 FDA chấp thuận dùng kháng thể đơn dòng của người erenumab (Aimovig của cong ty Amgen và Novartis) trong phòng ngừa migraine ở người lớn. Thuốc tự tiêm một…

Xem thêm