Đóng

Tin tức mới

29202405

SHKHKT và Đào Tạo Liên Tục Thường Kỳ – lần thứ II năm 2024 với chuyên đề « Đột quỵ và Suy giảm nhận thức »

Chương trình hội thảo, hội nghị, Năm 2024, Tin tức mới Quản Trị

  TÀI LIỆU: 01 Tiến bộ trong chẩn doán và điều trị sớm bệnh Alzheimer – TS. Trần Công Thắng – 13.06.024 02 Đột quỵ và rung nhĩ chẩn đoán và điều trị dự phòng bằng thuốc kháng đông đường uống – TS. Nguyễn Bá Thắng – 13.06.24 03 Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh…

Xem thêm
14202403

Thông báo về việc quy đổi số tiết của hội thảo thành số giờ tín chỉ cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh cho chủ tọa đoàn, báo cáo viên và hội thảo viên

Góc đào tạo, Tin tức mới Quản Trị

Thông báo về việc quy đổi số tiết của hội thảo thành số giờ tín chỉ cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh cho chủ tọa đoàn, báo cáo viên và hội thảo viên (Theo thông tư hướng dẫn số 32-2023/TT/BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ…

Xem thêm
14202403

Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật và Đào Tạo Liên Tục Thường Kỳ lần thứ I năm 2024

Chương trình hội thảo, hội nghị, Năm 2024, Tin tức mới Quản Trị

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THƯỜNG KỲ LẦN I NĂM 2024 Chuyên đề: Bệnh thần kinh ngoại biên – Đau đầu và động kinh THỜI GIAN: 13H30-16H30 ngày 14/03/2024 Địa điểm: Khu D – Lầu 11 – Hội trường 11D3, Bệnh viện Chợ Rẫy – Tòa nhà trung tâm…

Xem thêm