Đóng

Tin tức mới

12202310

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ III NĂM 2023

Chuyên mục khác, Năm 2023, Tin tức mới Quản Trị

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ III NĂM 2023 CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: ĐỘT QUỴ – BỆNH ĐA XƠ CỨNG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2023       Link bài báo cáo: https://drive.google.com/drive/folders/1g1cklTu_TCgcs59aiNxX9Bi8S_8FVzeC?usp=sharing

Xem thêm
05202306

BUỔI SINH HOẠT KHOA HỌC LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ II NĂM 2023

Chương trình hội thảo, hội nghị, Năm 2023, Tin tức mới Quản Trị

BUỔI SHKH LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC TPHCM THƯỜNG KỲ LẦN THỨ II NĂM 2023 CHUYÊN ĐỀ CHÍNH: ĐỘNG KINH – RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG Thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2023 từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30  Bệnh viện Chợ Rẫy – Tòa nhà trung tâm ung bướu (Khu D- Lầu…

Xem thêm