Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

Hội nghị chuyên đề: Đau – Bệnh Thần kinh ngoại biên

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Chuyên đề: Đau – Bệnh Thần kinh ngoại biên

Ngày 15.03.2018 từ 13g30 đến 16g00

Tại BV Chợ Rẫy

LINK TẢI TÀI LIỆU

Nội dung Báo cáo viên
Tổng quan:  
– Cập nhật điều trị CIDP PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

(BV. Ngoại Thần Kinh Quốc Tế)

– Đau thụ thể và Đau thần kinh: phối hợp thuốc hiệu quả TS. Lê Văn Tuấn

(ĐHYD – TP. HCM)

Nghiên cứu khoa học:  
– Đặc điểm sinh lý trong chấn thương thần    kinh ngoại biên BSCKII. Võ Đôn

(BV. Hoàn Mỹ Sài Gòn)

Trường hợp lâm sàng:  
– Một trường hợp lâm sàng bệnh thần kinh ngoại biên ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

(ĐHYD – TP. HCM)