Đóng

Thời sự y khoa

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHÙ NÃO CẤP TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC CẬP NHẬT 2020

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHÙ NÃO CẤP

TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC

CẬP NHẬT 2020

Hội hồi sức thẩn kinh (The Neurocritical Care Society) tập hợp các chuyên gia ban hành hướng dẫn dưới dạng câu hỏi lâm sàng PICO đề cập xử trí ban đầu phù não trong các bệnh cảnh thần kinh cấp. Hướng dẫn được đăng trên  tạp chí Neurocritical Carebài báo gốc

Phù não do xuất
huyết dưới nhện
 • Khuyến cáo liều dùng dung dịch muối ưu trương tĩnh mạch nhanh nên dựa trên triệu chứng hơn là dựa trên nồng độ natri mục tiêu nhằm kiểm soát áp lực nội sọ hoặc tình trạng phù não ở bệnh nhân xuất huyết dưới nhện
Phù não do chấn
thương não sau
chấn thương
 • Trên bệnh nhân chấn thương não do chấn thương, khuyến cáo ưu tiên
  sử dụng dung dịch muối ưu trương hơn so với dung dịch mannitol trong điều trị ban đầu tăng áp lực nội sọ hoặc phù não
 • Trên bệnh nhân chấn thương não do chấn thương có chống chỉ định đối với dung dịch muối ưu trương, thay thế bằng mannitol có thể là một sự lựa chọn hiệu quả
 • Trên bệnh nhân phù não do chấn thương, không nên dùng dung dịch muối ưu trương hoặc mannitol trước khi bệnh nhân nhập viện để cải thiện tiên lượng về thần kinh
Phù não do đột
quị nhồi máu
 • Trên bệnh nhân đột quị nhồi máu cấp, khuyến cáo sử dụng một trong hai dung dịch muối ưu trương hoặc dung dịch mannitol để kiểm soát áp lực nội sọ hoặc phù não
 • Trên bệnh nhân đột quị nhồi máu cấp không đáp ứng điều trị với mannitol, nên cân nhắc dùng dung dịch muối ưu trương để kiểm soát áp lực nội sọ hoặc tình trạng phù não
 • Trên bệnh nhân đột quị nhồi máu cấp, không khuyến cáo sử dụng mannitol dự phòng
Phù não do
viêm màng não
vi khuẩn
 • Trên bệnh nhân viêm màng não do vi khuẩn mắc phải cộng đồng, khuyến cáo dùng dexamethasone 10mg tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ trong 4 ngày
 • Nếu bệnh nhân nhẹ cân hoặc không dùng được corticosteroid, khuyến cáo dùng dexamethasone liều 0.15 mg/kg tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ trong 4 ngày
 • Chúng tôi khuyến cáo dùng dexamethasone trước hoặc có thể phối hợp chung với liều kháng sinh khởi đầu điều trị viêm màng não do vi khuẩn
 • Trên bệnh nhân viêm màng não do lao, khuyến cáo dùng corticosteroid với thời gian ít nhất 2 tuần
Phù não do
bệnh não gan
 • Trên bệnh nhân bệnh não gan, khuyến cáo dùng một trong hai dung dịch muối ưu trương hoặc mannitol trong kiểm soát áp lực nội sọ hoặc phù não
Liệu pháp thẩm
thấu trong Phù
não
 • Để tầm soát nguy cơ tổn thương thận cấp, khuyến cáo ưu tiên sử dụng khoảng trống thẩm thấu (osmolar gap) hơn so với ngưỡng thẩm thấu (osmolarity thresholds) trong điều trị với mannitol
 • Trên bệnh nhân đang được điều trị bằng mannitol, khuyến cáo theo dõi chức năng thận do nguy có nguy cơ diễn tiến tổn thương thận cấp
 • Nên tránh xảy ra tình trạng tăng natri máu và tăng clo máu trong khi điều trị với dung dịch muối ưu trương do nguy cơ có thể tiến triển tổn thương thận cấp
 • Khuyến cáo theo dõi thường xuyên nồng độ natri và clo máu nhằm đánh giá nguy cơ tổn thương thận cấp liên quan đến tăng nồng độ hai ion này
 • Trên bệnh nhân được điều trị với dung dịch muối ưu trương, khuyến cáo theo dõi thường xuyên chức năng thận do có nguy cơ diễn tiến tổn thương thận cấp
Phù não do đột
quị xuất huyết
 • Trên bệnh nhân đột quị xuất huyết cấp, khuyến cáo sử dụng dung dịch muối ưu trương thay vì dung dịch mannitol để kiểm soát áp lực nội sọ hoặc phù não
 • Khuyến cáo liều dùng dung dịch muối ưu trương tĩnh mạch nhanh dựa trên triệu chứng hoặc dựa trên nồng độ natri mục tiêu nhằm kiểm soát áp lực nội sọ hoặc phù não ở bệnh nhân xuất huyết