Đóng

Năm 2019

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT và ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THƯỜNG KỲ LẦN II/2019

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THƯỜNG KỲ

Chuyên đề: Động kinh – Đau

Ngày 20.06.2019 từ 13g30 đến 16g00

Tại Hội trường 11D3, Khu D, Trung tâm Ung Bướu

Nội dung Báo cáo viên
Tổng quan:
– Phóng điện dạng động kinh có tính chu kỳ GS. Pierre Jallon(Giảng viên thỉnh giảng ĐHYD)
Nghiên cứu khoa học:
  – Độ tin cậy của thang điểm đánh giá đau thần kinh S-LANSS phiên bản tiếng việt BS. Dương Hồng Loan(BV. Nhân Dân 115)
Trường hợp lâm sàng:
– Một trường hợp lâm sàng động kinh nhi BS. Huỳnh Ngọc Cẩm (BV. Nhi Đồng 2)

TS.BS. Lê Thị Khánh Vân

(Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch