Đóng

Tin tức mới

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THƯỜNG KỲ QUÝ 3/2022

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN

TỤC THƯỜNG KỲ QUÝ 3/2022

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG KINH – ĐAU THẦN KINH

Thứ năm, ngày 15/9/2022, từ 13g30 – 16g30

BV. Chợ Rẫy, tòa nhà Trung tâm Ung Bướu, lầu 11 – hội trường D3

 

 

Link bài giảng: 15/09/2022