Đóng

Năm 2020

SINH HOẠT KHOA HỌC THƯỜNG KỲ VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lần 2/2020

Chủ đề: động kinh – đau thần kinh – thần kinh ngoại biên – bệnh khử myelin

 

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ

IMG-2251b4325cfe007ee15e0f1852b9c19b-V

IMG-27627410d8469b827f516791be2b269c-V

IMG-14f913be81a1a08f3f0524a96cd6a8ca-V