Đóng

Thời sự y khoa

TẦM SOÁT TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý TRÊN TRẺ ĐỘNG KINH. ĐỒNG THUẬN 2018 CỦA LIÊN HỘI QUỐC TẾ CHỐNG ĐỘNG KINH

Tần suất bị tăng động giảm chú ý (TĐGCY) ở trẻ động kinh khoảng 30-40%, cao hơn quần thể trẻ khỏe mạnh không động kinh khoảng 2.5-5.5 lần. Một nhóm chuyên gia từ Ban Trẻ em Liên hội Quốc tế chống động kinh tiến hành thu thập chứng cứ từ y văn về vấn đề này.

Một số phát hiện gồm, không có tăng nguy cơ TĐGCY ở trẻ nam động kinh so với bé gái động kinh. Việc dùng Valproate khi có thai tăng nguy cơ mất tập trung và tăng động ở con cái, nguy cơ TĐGCY tăng ở trẻ có chậm phát triển. Việc tầm soát TĐGCY nên thực hiện từ năam 6 tuổi, tại thời điểm chẩn đoán và lặp lại hàng năm. Nên đánh giá lại khi đổi thuốc vì rối loạn hành vi thường xảy ra với đa trị liệu hơn là đơn trị liệu. Valproate có thể thúc đẩy rối loạn tập trung ở trẻ động kinh cơn vắng.
Link bài báo