Đóng

Thời sự y khoa

Wake-up trial

https://www.medscape.com/viewarticle/896775

ÍCH LỢI CỦA ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT TRONG ĐỘT QUỊ KHI THỨC DẬY

Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn

Theo Medscape 15 tháng 5 năm 2018

Bệnh nhân khi bị đột quị trong lúc ngủ sẽ không biết được thời điểm khởi phát của bệnh.

WAKE-UP trial: dùng kỹ thuật MRI mới để phát hiện bệnh nhân với tổn thương mô não ít hơn, gợi ý đột quị mới xảy ra (điểm cắt khoảng trong vòng 4,5 giờ). Các nhà nghiên cứu ghi nhận tiêu sợi huyết với tPA làm tăng cơ hội hồi phục tốt hơn (mRS 0, 1) ở thời điểm 90 ngày.

Nghiên cứu được thực hiện trên 1362 bệnh nhân với khởi phát không rõ thời gian và sang thương thiếu máu não có thể thấy được trên MRI khuếch tán nhưng không tăng tín hiệu nhu mô trên FLAIR. Biểu hiện này cho thấy đột quị xảy ra trong vòng 4,5 giờ trước đó.

Tuyển chọn được 503 bệnh nhân trong nhóm này, đa số là đột quị nhẹ đến vừa và được phân thành nhóm dùng giả dược và tPA.

Tiêu điểm tiên phát là mRS 0 hay 1 ở thời điểm 90 ngày. Kết quả đạt tiêu điểm này: nhóm tPA có 53,3% và nhóm giả dược có 41,8% (OR điều chỉnh 1,61, 95% CI 1,09-2,36, P=0,02).

Phân tích dịch chuyển cũng ghi nhận điểm mRS 1 ở nhóm tPA và 2 ở nhóm giả dược (OR điều chỉnh 1,62, 95% CI 1,17-2,23, P=0,003).

Khuynh hướng tử vong tăng

Có khuynh hướng tử vong tăng trong nhóm tPA, với 10 bệnh nhân tử vong (4,1%) và 3 (1,2%) ở nhóm giả dược (OR 3,38, 95% CI 0,92-12,52, P=0,07).

Trong nhóm tPA, 4 tử vong do xuất huyết trong não triệu chứng và 1 do đột quị tái phát. Năm trường hợp khác tử vong không do não.

Tỉ lệ xuất huyết não triệu chứng 2% nhóm tPA và 0,4% nhóm giả dược (OR 4,95, 95% CI 0,57-42,87, P=0,15).

Phân tích thêm nữa cho thấy tỉ lệ tử vong hay không thể sống độc lập (mRS 4-6) trong 13,5% nhóm tPA và 18,3% nhóm giả dược (P=0,17).

(có thể xem nghiên cứu này trên https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804355)