Đóng

Beevor’s sign

Beevor’s sign

Dâu hiệu yếu cơ vùng bụng dưới biểu hiện bằng sự di chuyển lên trên của rốn khi bệnh nhân nâng đầu lên khi ở tư thế nằm ngửa.

Tên dấu hiện được đặt theo tên một nhà thần kinh học người Anh Charles Edward Beevor (1854–1908), người đầu tiên mô tả triệu chứng này.

Dâu hiệu này đặc trưng cho tổn thương tủy ngang mức T10, khi đó phần trên cơ thẳng bụng nguyên vẹn trong khi phần dưới yếu hay liệt. Khi bệnh nhân nằm ngửa và nâng đầu, phần trên cơ thẳng bụng sẽ kéo rốn đi lên do mất kháng lực từ phần dưới cơ thẳng bụng.

Góc đào tạo Related