Đóng

Chuyên mục khác

CHƯƠNG TRÌNH DIU PHÁP – VIỆT CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH

CHƯƠNG TRÌNH DIU PHÁP – VIỆT

CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH

THỜI GIAN: 04/12/2023 – 07/12/2023

Địa điểm: Tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược TP.HCM

215 Hồng Bàng, quận 5, TPHCM   

 

 

Link bài báo cáo: https://drive.google.com/drive/folders/1L5bgn_xjNlUkB65b7MlaZonhJ_qfZ_tf?usp=drive_link