Đóng

Năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐAU ĐẦU VÀ ĐỘNG KINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ: ĐAU ĐẦU VÀ ĐỘNG KINH

Thời gian: Chủ nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ tọa: TS. Lê Văn Tuấn – Đại học Y Dược TP.HCM

Phiên dịch: ThS. Trần Thanh Hùng

Thời gian Nội dung Báo cáo viên
7g30 – 8g00 Đón khách  
8g00 – 8g30 Pretest TS. Lê Văn Tuấn
8g30 – 9g15 Chẩn đoán và điều trị đau đầu ở bệnh nhân động kinh TS. Lê Văn Tuấn
9g15 – 10g00 Tiên lượng động kinh kháng trị GS. Laurent Vercueil
10g00 – 10g30 Postest TS. Lê Văn Tuấn
10g30 – 11g00 Giải đáp thắc mắc