Đóng

Năm 2019

TUẦN LỄ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN THỨ 10

TUẦN LỄ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

LẦN THỨ 10

CHUYÊN ĐỀ

ĐAU: TỪ CƠ CHẾ ĐẾN THỰC HÀNH

Thời gian: Thứ 4, ngày 25 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM

Chủ tọa:  PGS.TS. Vũ Anh Nhị

                PGS.TS. Cao Phi Phong

                TS. Lê Văn Tuấn

Thời gian Nội dung Báo cáo viên
13g30 – 14g00 Đón khách
14g00 – 14g20 Sinh lý đau và điều hòa đau ThS. Lê Thụy Minh An
14g20 – 14g40 Cơ chế tác dụng của NSAIDS TS. Trần Công Thắng
14g40 – 15g00 Ca lâm sàng đau thụ thể ThS. Đinh Huỳnh Tố Hương
15g00 – 15g20 Cơ chế tác dụng của thuốc giảm đau thần kinh TS. Nguyễn Bá Thắng
15g20 – 15g40 Ca lâm sàng đau thần kinh ThS. Phạm Quỳnh Nga
15g40 – 16g00 Điều trị đau ngắn hạn và dài hạn TS. Lê Văn Tuấn
16g00 Thảo luận TS. Lê Văn Tuấn

TS. Trần Công Thắng

TS. Nguyễn Bá Thắng

ThS. Đinh Huỳnh Tố Hương

ThS. Lê Thụy Minh An

ThS. Ngô Minh Triết