Đóng

Tin tức mới

16201810

TẦM SOÁT TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý TRÊN TRẺ ĐỘNG KINH. ĐỒNG THUẬN 2018 CỦA LIÊN HỘI QUỐC TẾ CHỐNG ĐỘNG KINH

Thời sự y khoa, Tin tức mới Quản Trị

Tần suất bị tăng động giảm chú ý (TĐGCY) ở trẻ động kinh khoảng 30-40%, cao hơn quần thể trẻ khỏe mạnh không động kinh khoảng 2.5-5.5 lần. Một nhóm chuyên gia từ Ban Trẻ em Liên hội Quốc tế chống động kinh tiến hành thu thập chứng cứ từ y văn về vấn đề…

Xem thêm