Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

Hội nghị Thần kinh Việt – Pháp

HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT – PHÁP

Ngày 07 tháng 12 năm 2017

KS. Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Quận 3

Thứ năm, ngày 07/12/2017, chiều từ 13g30 – 17g00

CHỦ TỌA:

– PGS.TS. Vũ Anh Nhị Chủ Tịch Hội Thần Kinh Học TP. Hồ Chí Minh

– GS. Emmanuel Touzé Cộng Hòa Pháp

CHƯƠNG TRÌNH: Link tải: File chương trình

BUỔI CHIỀU từ 13g30 – 17g00

Thời gian Nội Dung Báo cáo viên
13g15 – 13g30 Tiếp đón đại biểu
13g30 – 13g40 Phát biểu khai mạc PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM

13g40 – 14g25 Cập nhật điều trị tái thông trong nhồi máu não cấp GS. Emmanuel Touzé

Cộng Hòa Pháp

14g25 – 14g30 Công ty GSK BS. Bùi Mai Minh Châu
14g30 – 15g15 Điều trị động kinh hiện nay GS. Laurent Vercueil

Cộng Hòa Pháp

15g15 – 15g30 Giải lao
15g30 – 15g35 Công ty Janssen Cylag DS. Đặng Tuấn Việt
15g35 – 15g55 Cập nhật điều trị Đau thần kinh TS.BS. Lê Văn Tuấn

Trưởng Bộ môn Thần kinh ĐHYD TP. HCM

15g55 – 16g00 Giải đáp thắc mắc – Bế mạc PGS.TS. Vũ Anh Nhị

Chủ tịch Hội Thần Kinh Học TP. HCM