Đóng

Chương trình hội thảo, hội nghị

Sinh hoạt khoa học kỹ thuật Hội Thần kinh học thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/09/2017

Chuyên đề: Sa Sút Trí Tuệ – Chóng mặt  – Rối Loạn Thăng Bằng

Dự kiến ngày 28.09.2017 từ 13g30 đến 16g00

Tại bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung Báo cáo viên
Tổng quan:
– Cập nhật những tiến bộ trong sa sút trí tuệ TS. Trần Công Thắng

(ĐHYD – TP. HCM)

– Phân tích bệnh nhân rối loạn dáng đi PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

(BV. Ngoại Thần Kinh Quốc Tế)

Nghiên cứu khoa học:
– Suy giảm nhận thức sau chấn thương sọ não ThS. Lê Thị Yến Phụng

(BV. Bưu Điện II)

Trường hợp lâm sàng:
– Trường hợp lâm sàng chóng mặt ThS. Phạm Thành Trung

(ĐHYD – TP. HCM)